379 thuật ngữ Nguyễn Đình Đức Mười

Movers Vocabulary list

bên trên
Nhấp vào để lật
above
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
địa chỉ
Nhấp vào để lật
address
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sợ, lo sợ
Nhấp vào để lật
afraid
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sau đó
Nhấp vào để lật
after
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tuổi tác
Nhấp vào để lật
age
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tất cả
Nhấp vào để lật
all
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
được rồi, tốt
Nhấp vào để lật
all right
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
dọc theo
Nhấp vào để lật
along
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
luôn luôn
Nhấp vào để lật
always
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khác
Nhấp vào để lật
another
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bất kỳ, bất cứ
Nhấp vào để lật
any
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
xung quanh
Nhấp vào để lật
around
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngủ
Nhấp vào để lật
asleep
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tại, khi, lúc
Nhấp vào để lật
at
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cô, dì
Nhấp vào để lật
aunt
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thức tỉnh
Nhấp vào để lật
awake
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
quay lại
Nhấp vào để lật
back
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
dở, xấu
Nhấp vào để lật
bad
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tệ
Nhấp vào để lật
badly
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ban công
Nhấp vào để lật
balcony
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhóm nhạc
Nhấp vào để lật
band (music)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tầng hầm
Nhấp vào để lật
basement
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
con dơi
Nhấp vào để lật
bat
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
được gọi là
Nhấp vào để lật
be called
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
râu
Nhấp vào để lật
beard
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bởi vì
Nhấp vào để lật
because
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trước, trước đó
Nhấp vào để lật
before
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bên dưới
Nhấp vào để lật
below
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tốt
Nhấp vào để lật
best
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tốt hơn
Nhấp vào để lật
better
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chăn
Nhấp vào để lật
blanket
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
vàng, tóc vàng
Nhấp vào để lật
blond
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhàm chán
Nhấp vào để lật
boring
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cả hai
Nhấp vào để lật
both
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chai (nước)
Nhấp vào để lật
bottle
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đáy
Nhấp vào để lật
bottom
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cái bát, cái chén
Nhấp vào để lật
bowl
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
dũng cảm
Nhấp vào để lật
brave
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bể, gãy, nứt
Nhấp vào để lật
break
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tài giỏi, lỗi lạc
Nhấp vào để lật
brilliant
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đem đến, mang đến
Nhấp vào để lật
bring
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
xây dựng
Nhấp vào để lật
build
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
toà nhà
Nhấp vào để lật
building
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trạm xe buýt
Nhấp vào để lật
bus station
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
điểm dừng xe buýt
Nhấp vào để lật
bus stop
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bận
Nhấp vào để lật
busy
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mua
Nhấp vào để lật
buy
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cà phê, quán cà phê
Nhấp vào để lật
café
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lồng,
Nhấp vào để lật
cage
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
gọi
Nhấp vào để lật
call
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bãi đỗ xe
Nhấp vào để lật
car park
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cẩn thận (tính từ)
Nhấp vào để lật
careful
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cẩn thận (trạng từ)
Nhấp vào để lật
carefully
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mang, vác
Nhấp vào để lật
carry
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đón, bắt (xe)
Nhấp vào để lật
catch (e.g. a bus)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đĩa CD
Nhấp vào để lật
CD
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trung tâm
Nhấp vào để lật
centre (US center)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thay đổi
Nhấp vào để lật
change
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
phô mai
Nhấp vào để lật
cheese
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
rạp chiếu phim
Nhấp vào để lật
cinema
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hình tròn
Nhấp vào để lật
circle
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
rạp xiếc
Nhấp vào để lật
circus
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thành phố
Nhấp vào để lật
city
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trung tâm thành phố
Nhấp vào để lật
city center
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thông minh
Nhấp vào để lật
clever
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
leo, trèo
Nhấp vào để lật
climb
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đám mây
Nhấp vào để lật
cloud
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trời nhiều mây (thời tiết)
Nhấp vào để lật
cloudy
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chú hề
Nhấp vào để lật
clown
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
áo khoác dài
Nhấp vào để lật
coat
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cà phê
Nhấp vào để lật
coffee
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lạnh
Nhấp vào để lật
cold
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nào, đi tới
Nhấp vào để lật
come on
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hài hước, khôi hài
Nhấp vào để lật
comic
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
truyện tranh
Nhấp vào để lật
comic book
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nấu ăn/ người nấu ăn
Nhấp vào để lật
cook
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ho
Nhấp vào để lật
cough
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
có thể
Nhấp vào để lật
could (as in past of can for ability)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đất nước, quê hương, quốc gia
Nhấp vào để lật
country
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nông thôn
Nhấp vào để lật
countryside
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khóc
Nhấp vào để lật
cry
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cái cốc
Nhấp vào để lật
cup
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
(tóc) xoăn
Nhấp vào để lật
curly
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhảy/ khiêu vũ
Nhấp vào để lật
dance
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nguy hiểm
Nhấp vào để lật
dangerous
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
con gái
Nhấp vào để lật
daughter
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nha sĩ
Nhấp vào để lật
dentist
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sự khác biệt
Nhấp vào để lật
difference
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khác nhau
Nhấp vào để lật
different
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khó khăn
Nhấp vào để lật
difficult
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bác sĩ
Nhấp vào để lật
doctor
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cá heo
Nhấp vào để lật
dolphin
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
xuống, xuôi, xuôi dọc theo
Nhấp vào để lật
down
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ở tầng dưới
Nhấp vào để lật
downstair
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mơ/ giấc mơ
Nhấp vào để lật
dream
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ăn mặc đẹp
Nhấp vào để lật
dress up
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lái xe
Nhấp vào để lật
drive
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
người lái xe
Nhấp vào để lật
driver
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
làm rơi
Nhấp vào để lật
drop
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khô/ làm khô
Nhấp vào để lật
dry
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đau tai
Nhấp vào để lật
earache
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
dễ dàng
Nhấp vào để lật
easy
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sách điện tử
Nhấp vào để lật
e-book
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thang máy
Nhấp vào để lật
elevator (UK lift)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thư điện tử
Nhấp vào để lật
email
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mỗi/ tất cả
Nhấp vào để lật
every
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tất cả mọi người
Nhấp vào để lật
everyone
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mọi điều
Nhấp vào để lật
everything
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thú vị
Nhấp vào để lật
exciting
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
xin lỗi
Nhấp vào để lật
excuse me
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
công bằng
Nhấp vào để lật
fair
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngã
Nhấp vào để lật
fall
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nổi tiếng
Nhấp vào để lật
famous
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trang trại
Nhấp vào để lật
farm
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nông dân
Nhấp vào để lật
farmer
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
béo
Nhấp vào để lật
fat
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cho ăn
Nhấp vào để lật
feed
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cánh đồng/ lĩnh vực
Nhấp vào để lật
field
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bộ phim/ quay phim
Nhấp vào để lật
film (US movie)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngôi sao điện ảnh
Nhấp vào để lật
film (US movie) star
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tốt, giỏi
Nhấp vào để lật
fine
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Thứ nhất/ trước tiên, trước hết
Nhấp vào để lật
first
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Đánh cá, câu cá, bắt cá
Nhấp vào để lật
fish
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Đóng, gắn, lắp, để, đặt, sửa
Nhấp vào để lật
fix
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tầng (nhà)
Nhấp vào để lật
floor (e.g. ground, 1st, etc.)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bay
Nhấp vào để lật
fly
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
rừng
Nhấp vào để lật
forrest
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Thứ 6
Nhấp vào để lật
Friday
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hoảng sợ, lo sợ
Nhấp vào để lật
frightened
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hội chợ vui chơi
Nhấp vào để lật
funfair
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mặc đồ
Nhấp vào để lật
get dressed
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
xuống (xe)
Nhấp vào để lật
get off
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lên (xe)
Nhấp vào để lật
get on
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cởi đồ
Nhấp vào để lật
get undressed
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thức dậy
Nhấp vào để lật
get up
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
kính
Nhấp vào để lật
glass
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đi mua sắm
Nhấp vào để lật
go shopping
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mục đích
Nhấp vào để lật
goal
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cháu gái
Nhấp vào để lật
granddaughter
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ông bà
Nhấp vào để lật
grandparent
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cháu trai
Nhấp vào để lật
grandson
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cỏ
Nhấp vào để lật
grass
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đất, mặt đất
Nhấp vào để lật
ground
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Mọc, mọc lên (cây cối), Lớn, lớn lên (người)
Nhấp vào để lật
grow
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trưởng thành
Nhấp vào để lật
grown-up
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
phải (làm gì)
Nhấp vào để lật
have (got) to
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đau đầu
Nhấp vào để lật
headache
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mũ bảo hiểm
Nhấp vào để lật
helmet
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
giúp, giúp đỡ
Nhấp vào để lật
help
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Trốn, ẩn nấp, náu
Nhấp vào để lật
hide
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
kì nghỉ
Nhấp vào để lật
holiday
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bài tập về nhà
Nhấp vào để lật
homework
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Nhảy lò cò (người); nhảy nhót (chim); nhảy cẫng,
Nhấp vào để lật
hop
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bệnh viện
Nhấp vào để lật
hospital
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nóng
Nhấp vào để lật
hot
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bao nhiêu
Nhấp vào để lật
how
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hết bao nhiêu
Nhấp vào để lật
how much
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
có thường xuyên không
Nhấp vào để lật
how often
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
To lớn, đồ sộ, khổng lồ
Nhấp vào để lật
huge
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
một trăm
Nhấp vào để lật
hundred
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đói
Nhấp vào để lật
hungry
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
làm đau, làm tổn thương
Nhấp vào để lật
hurt
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
băng
Nhấp vào để lật
ice
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
giày trượt băng
Nhấp vào để lật
ice skates
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trượt băng
Nhấp vào để lật
ice skating
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ý tưởng
Nhấp vào để lật
idea
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ốm
Nhấp vào để lật
ill
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bên trong
Nhấp vào để lật
inside
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mạng internet
Nhấp vào để lật
internet
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Vào, vào trong
Nhấp vào để lật
into
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mời, rủ
Nhấp vào để lật
invite
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đảo
Nhấp vào để lật
island
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
rừng nhiệt đới
Nhấp vào để lật
jungle
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chuột túi
Nhấp vào để lật
kangaroo
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cú đá
Nhấp vào để lật
kick
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
loài, giống, hạng, thứ
Nhấp vào để lật
kind
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mèo con
Nhấp vào để lật
kitten
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hồ
Nhấp vào để lật
lake
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
máy tính xách tay
Nhấp vào để lật
laptop
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Cuối cùng, sau chót, sau rốt/ Lần cuối, lần sau cùng
Nhấp vào để lật
last
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tiếng cười/ cười vui, cười cợt
Nhấp vào để lật
laugh
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lá cây
Nhấp vào để lật
leaf/leaves
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thư viện
Nhấp vào để lật
library
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thang máy
Nhấp vào để lật
lift (US elevator)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
con sư tử
Nhấp vào để lật
lion
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhỏ, nhỏ bé, bé bỏng
Nhấp vào để lật
little
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tìm kiếm
Nhấp vào để lật
look for
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thua
Nhấp vào để lật
lose
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
To, ầm ĩ, inh ỏi
Nhấp vào để lật
loud
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Ầm ĩ, inh ỏi
Nhấp vào để lật
loudly
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
máy móc
Nhấp vào để lật
machine
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chợ
Nhấp vào để lật
market
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Việc, chuyện, điều, sự kiện, vấn đề
Nhấp vào để lật
matter
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nghĩa là
Nhấp vào để lật
mean
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tin nhắn
Nhấp vào để lật
message
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sữa lắc
Nhấp vào để lật
milkshake
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lỗi, sai lầm
Nhấp vào để lật
mistake
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Kiểu, mẫu, mô hình
Nhấp vào để lật
model
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Thứ 2
Nhấp vào để lật
Monday
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mặt trăng
Nhấp vào để lật
moon
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Nhiều hơn, lớn hơn, đông hơn (so sánh hơn)
Nhấp vào để lật
more
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Lớn nhất, nhiều nhất (so sánh nhất)
Nhấp vào để lật
most
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngọn núi
Nhấp vào để lật
mountain
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ria mép
Nhấp vào để lật
moustache
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đi, di chuyển
Nhấp vào để lật
move
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bộ phim
Nhấp vào để lật
movie (UK film)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
phải
Nhấp vào để lật
must
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nghịch ngợm, hư, hư đốn
Nhấp vào để lật
naughty
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
gần
Nhấp vào để lật
near
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cổ (bộ phận cơ thể)
Nhấp vào để lật
neck
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cần
Nhấp vào để lật
need
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tổ, lưới
Nhấp vào để lật
net
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
không bao giờ
Nhấp vào để lật
never
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ồn, tiếng ồn
Nhấp vào để lật
noise
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Nhấp vào để lật
noodles
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
không có gì
Nhấp vào để lật
nothing
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
y tá
Nhấp vào để lật
nurse
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chỉ về giờ
Nhấp vào để lật
o'clock
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tắt, Khỏi, cách, rời
Nhấp vào để lật
off
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Trên, ở trên/ Vào (một lúc nào đó)
Nhấp vào để lật
on
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Thường, hay, luôn, năng
Nhấp vào để lật
often
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Chỉ có một, duy nhất
Nhấp vào để lật
only
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Ngoài, ở ngoài, ra ngoài
Nhấp vào để lật
out
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Ra ngoài, ra khỏi, ngoài
Nhấp vào để lật
out of
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Bề ngoài, bên ngoài/ Ở phía ngoài; về phía ngoài/ Ngoài, ra ngoài
Nhấp vào để lật
outside
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đôi, cặp
Nhấp vào để lật
pair
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bánh kếp
Nhấp vào để lật
pancake
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
gấu trúc
Nhấp vào để lật
panda
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bố mẹ
Nhấp vào để lật
parent
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
con vẹt
Nhấp vào để lật
parrot
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
buổi tiệc
Nhấp vào để lật
party
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mì Ý
Nhấp vào để lật
pasta
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chim cánh cụt
Nhấp vào để lật
penguin
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Đi picnic; đi chơi và ăn ngoài trời
Nhấp vào để lật
picnic
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cướp biển
Nhấp vào để lật
pirate
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Nơi, chỗ, địa điểm, địa phương
Nhấp vào để lật
place
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thực vật/ gieo trồng
Nhấp vào để lật
plant
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cái đĩa
Nhấp vào để lật
plate
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
người chơi, cầu thủ
Nhấp vào để lật
player
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Bể bơi, hồ bơi
Nhấp vào để lật
pool
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngôi sao âm nhạc
Nhấp vào để lật
pop star
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sự tập luyện
Nhấp vào để lật
practice
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tập luyện
Nhấp vào để lật
practise
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hiện tại/ món quà
Nhấp vào để lật
present
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
xinh, đẹp
Nhấp vào để lật
pretty
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chó con
Nhấp vào để lật
puppy
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mặc vào
Nhấp vào để lật
put on
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mau, nhanh chóng, lẹ làng
Nhấp vào để lật
quick
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Nhanh, nhanh chóng (một cách nhanh chóng)
Nhấp vào để lật
quickly
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Yên lặng, êm ả, không ồn ào, ầm ĩ
Nhấp vào để lật
quiet
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
yên lặng, yên tĩnh, lặng lẽ (một cách yên lặng)
Nhấp vào để lật
quietly
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
con thỏ
Nhấp vào để lật
rabbit
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mưa, cơn mưa, trời mưa
Nhấp vào để lật
rain
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cầu vồng
Nhấp vào để lật
rainbow
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cuộc đi, chuyến đi
Nhấp vào để lật
ride
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
con sông
Nhấp vào để lật
river
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đường, con đường
Nhấp vào để lật
road
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đá
Nhấp vào để lật
rock
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
giày trượt pa tanh
Nhấp vào để lật
roller skates
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trượt pa tanh
Nhấp vào để lật
roller skating
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mái nhà
Nhấp vào để lật
roof
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tròn, quanh, vòng quanh
Nhấp vào để lật
round
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
an toàn
Nhấp vào để lật
safe
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cánh buồm/ căng buồm (ra khơi)
Nhấp vào để lật
sail
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
rau xà lách
Nhấp vào để lật
salad
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bánh mì kẹp
Nhấp vào để lật
sandwich
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Thứ 7
Nhấp vào để lật
Saturday
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nước chấm
Nhấp vào để lật
sauce
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khăn quàng cổ
Nhấp vào để lật
scarf
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ghi bàn
Nhấp vào để lật
score
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chỗ ngồi
Nhấp vào để lật
seat
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Thứ hai, thứ nhì/ ở vị trí thứ 2
Nhấp vào để lật
second
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
gửi , ban cho
Nhấp vào để lật
send
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sẽ, phải
Nhấp vào để lật
shall
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hình dạng, hình khối
Nhấp vào để lật
shape
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cá mập
Nhấp vào để lật
shark
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mua sắm
Nhấp vào để lật
shop
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mua sắm
Nhấp vào để lật
shopping
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trung tâm mua sắm
Nhấp vào để lật
shopping centre (US center)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
vai (bộ phận cơ thể)
Nhấp vào để lật
shoulder
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hò hét
Nhấp vào để lật
shout
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mưa rào, vòi sen
Nhấp vào để lật
shower
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ốm
Nhấp vào để lật
sick
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ván trượt/ trượt ván
Nhấp vào để lật
skate
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bỏ qua
Nhấp vào để lật
skip
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bầu trời
Nhấp vào để lật
sky
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chậm rãi, thong thả
Nhấp vào để lật
slow
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chậm rãi, thong thả (một cách chậm rãi)
Nhấp vào để lật
slowly
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
con ốc
Nhấp vào để lật
snail
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tuyết/ tuyết rơi
Nhấp vào để lật
snow
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
người nào đó
Nhấp vào để lật
someone
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cái gì đó
Nhấp vào để lật
something
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thỉnh thoảng
Nhấp vào để lật
sometimes
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
con trai
Nhấp vào để lật
son
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
súp, canh
Nhấp vào để lật
soup
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trung tâm thể thao
Nhấp vào để lật
sports centre (US center)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
vuông/ hình vuông
Nhấp vào để lật
square
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cầu thang
Nhấp vào để lật
stair(s)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngôi sao
Nhấp vào để lật
star
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhà ga, trạm, đài, bến
Nhấp vào để lật
station
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
dạ dày
Nhấp vào để lật
stomach
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đau bụng
Nhấp vào để lật
stomach-ache
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thẳng
Nhấp vào để lật
straight
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khoẻ
Nhấp vào để lật
strong
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chủ nhật
Nhấp vào để lật
Sunday
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trời nhiều nắng
Nhấp vào để lật
sunny
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
siêu thị
Nhấp vào để lật
supermarket
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngạc nhiên
Nhấp vào để lật
surprised
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
áo len dài tay
Nhấp vào để lật
sweater
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngọt/ dịu dàng/ tử tế
Nhấp vào để lật
sweet
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bơi/ sự bơi lội
Nhấp vào để lật
swim
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bể bơi
Nhấp vào để lật
swimming pool
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đồ bơi
Nhấp vào để lật
swimsuit
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Cầm, nắm, giữ, lấy
Nhấp vào để lật
take
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cởi ra
Nhấp vào để lật
take off (i.e. get undressed)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cao
Nhấp vào để lật
tall
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trà
Nhấp vào để lật
tea
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Dạy, dạy học; dạy bảo, dạy dỗ
Nhấp vào để lật
teach
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhiệt độ
Nhấp vào để lật
temperature
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
kinh khủng, khủng khiếp
Nhấp vào để lật
terrible
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Nguyên văn, nguyên bản
Nhấp vào để lật
text
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Hơn (để diễn đạt sự so sánh)
Nhấp vào để lật
than
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Khi đó, lúc đó, hồi ấy, khi ấy
Nhấp vào để lật
then
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Mỏng, mảnh; có đường kính nhỏ
Nhấp vào để lật
thin
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Nghĩ, suy nghĩ, ngẫm nghĩ
Nhấp vào để lật
think
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thứ ba, vị trí thứ 3
Nhấp vào để lật
third
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khát
Nhấp vào để lật
thirsty
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Thứ 5
Nhấp vào để lật
Thursday
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Nhấp vào để lật
ticket
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
mệt mỏi
Nhấp vào để lật
tired
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
răng (bộ phận cơ thể)
Nhấp vào để lật
tooth/teeth
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đau răng
Nhấp vào để lật
toothache
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bàn chải đánh răng
Nhấp vào để lật
toothbrush
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
kem đánh răng
Nhấp vào để lật
toothpaste
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đứng đầu/ ở hàng đầu
Nhấp vào để lật
top
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khăn tắm
Nhấp vào để lật
towel
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thị trấn
Nhấp vào để lật
town
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trung tâm thị trấn/ trung tâm thành phố
Nhấp vào để lật
town/city centre (US center)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
máy kéo
Nhấp vào để lật
tractor
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
du lịch, di chuyển
Nhấp vào để lật
travel
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
kho báu
Nhấp vào để lật
treasure
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chuyến đi
Nhấp vào để lật
trip
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Thứ 3
Nhấp vào để lật
Tuesday
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chú/bác
Nhấp vào để lật
uncle
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lên, lên trên/ bước lên
Nhấp vào để lật
up
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tầng trên/ ở lầu trên
Nhấp vào để lật
upstairs
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
rau
Nhấp vào để lật
vegetable
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Băng viđêô/ thu hình
Nhấp vào để lật
video
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
làng
Nhấp vào để lật
village
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
chờ, đợi
Nhấp vào để lật
wait
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thức dậy
Nhấp vào để lật
wake (up)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Sự đi bộ; sự bước; cuộc đi bộ
Nhấp vào để lật
walk
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Sự tắm rửa, sự tắm gội, sự rửa ráy/ rửa, giặt
Nhấp vào để lật
wash
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Tưới, tưới nước, cho uống
Nhấp vào để lật
water
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thác nước
Nhấp vào để lật
waterfall
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cơn sóng
Nhấp vào để lật
wave
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
yếu đuối
Nhấp vào để lật
weak
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thời tiết
Nhấp vào để lật
weather
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Trang web trên internet
Nhấp vào để lật
website
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thứ 4
Nhấp vào để lật
Wednesday
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tuần
Nhấp vào để lật
week
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cuối tuần
Nhấp vào để lật
weekend
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tốt, giỏi, hay/ Tốt; tốt lành
Nhấp vào để lật
well
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ướt, ẩm ướt
Nhấp vào để lật
wet
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
con cá voi
Nhấp vào để lật
whale
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Vào lúc nào, vào dịp nào/ Khi, lúc, hồi/ Khi (lúc, hồi) mà, mà
Nhấp vào để lật
when
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ở đâu
Nhấp vào để lật
where
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cái nào
Nhấp vào để lật
which
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ai?
Nhấp vào để lật
who
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
tại sao?
Nhấp vào để lật
why
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
gió
Nhấp vào để lật
wind
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trời có nhiều gió
Nhấp vào để lật
windy
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
công việc/ làm việc
Nhấp vào để lật
work
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thế giới
Nhấp vào để lật
world
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
xấu hơn, tồi hơn, tệ hơn/ Xấu hơn, kém hơn
Nhấp vào để lật
worse
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Xấu nhất, tồi nhất, tệ nhất
Nhấp vào để lật
worst
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sẽ
Nhấp vào để lật
would
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sai, bậy, trái lẽ, không đúng đắn
Nhấp vào để lật
wrong
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
Hôm qua
Nhấp vào để lật
yesterday