3 thuật ngữ Nguyễn Hồng Hiên

Cambridge PET Vocabulary list - Services

nha sĩ
Nhấp vào để lật
dentist
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bác sĩ
Nhấp vào để lật
doctor
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thợ làm tóc
Nhấp vào để lật
hairdresser
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
1 / 3

Thuật ngữ trong học phần này (3)

Thuật ngữ

dentist

Định nghĩa

nha sĩ

Thuật ngữ

doctor

Định nghĩa

bác sĩ

Thuật ngữ

hairdresser

Định nghĩa

thợ làm tóc