48 thuật ngữ Nguyễn Hồng Hiên

Cambridge PET Vocabulary list - Places: Buildings

chung cư
Nhấp vào để lật
apartment block /apartment building
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngân hàng
Nhấp vào để lật
bank
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hiệu sách (bán sách)
Nhấp vào để lật
bookshop
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
hiệu sách (bán và mua sách)
Nhấp vào để lật
bookstore
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
toà nhà
Nhấp vào để lật
building
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
quán cà phê
Nhấp vào để lật
cafe
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
quán ăn tự phục vụ
Nhấp vào để lật
cafeteria
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lâu đài
Nhấp vào để lật
castle
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
rạp chiếu phim
Nhấp vào để lật
cinema
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
phòng khám bệnh
Nhấp vào để lật
clinic
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
câu lạc bộ
Nhấp vào để lật
club
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trường đại học
Nhấp vào để lật
college
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhà tranh
Nhấp vào để lật
cottage
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cửa hàng bách hoá
Nhấp vào để lật
department store
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sàn nhảy
Nhấp vào để lật
disco
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thang máy
Nhấp vào để lật
elevator (US)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lối vào
Nhấp vào để lật
entrance
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
lối ra
Nhấp vào để lật
exit
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhà máy
Nhấp vào để lật
factory
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
căn hộ
Nhấp vào để lật
flat
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
phòng triển lãm
Nhấp vào để lật
gallery
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhà kho
Nhấp vào để lật
garage
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cửa hàng tạp hoá
Nhấp vào để lật
grocery store
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhà khách
Nhấp vào để lật
guest-house
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bệnh viện
Nhấp vào để lật
hospital
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
khách sạn
Nhấp vào để lật
hotel
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
ngôi nhà
Nhấp vào để lật
house
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thư viện
Nhấp vào để lật
library
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
thang máy
Nhấp vào để lật
lift (UK)
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
viện bảo tàng
Nhấp vào để lật
museum
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
văn phòng
Nhấp vào để lật
office
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cung điện
Nhấp vào để lật
palace
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
đồn cảnh sát
Nhấp vào để lật
police station
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bể bơi
Nhấp vào để lật
pool
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bưu điện
Nhấp vào để lật
post office
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhà tù
Nhấp vào để lật
prison
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trạm xe lửa
Nhấp vào để lật
railway station
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
phế tích
Nhấp vào để lật
ruin
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trường học
Nhấp vào để lật
school
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
cửa tiệm
Nhấp vào để lật
shop
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trung tâm thể thao
Nhấp vào để lật
sports centre
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
sân vận động
Nhấp vào để lật
stadium
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
siêu thị
Nhấp vào để lật
supermarket
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
bể bơi
Nhấp vào để lật
swimming pool
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
nhà hát
Nhấp vào để lật
theatre
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trung tâm Thông tin du lịch
Nhấp vào để lật
tourist information centre
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
toà tháp
Nhấp vào để lật
tower
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
trường đại học
Nhấp vào để lật
university
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
1 / 48

Thuật ngữ trong học phần này (48)

Thuật ngữ

apartment block /apartment building

Định nghĩa

chung cư

Thuật ngữ

bank

Định nghĩa

ngân hàng

Thuật ngữ

bookshop

Định nghĩa

hiệu sách (bán sách)

Thuật ngữ

bookstore

Định nghĩa

hiệu sách (bán và mua sách)

Thuật ngữ

building

Định nghĩa

toà nhà

Thuật ngữ

cafe

Định nghĩa

quán cà phê

Thuật ngữ

cafeteria

Định nghĩa

quán ăn tự phục vụ

Thuật ngữ

castle

Định nghĩa

lâu đài

Thuật ngữ

cinema

Định nghĩa

rạp chiếu phim

Thuật ngữ

clinic

Định nghĩa

phòng khám bệnh

Thuật ngữ

club

Định nghĩa

câu lạc bộ

Thuật ngữ

college

Định nghĩa

trường đại học

Thuật ngữ

cottage

Định nghĩa

nhà tranh

Thuật ngữ

department store

Định nghĩa

cửa hàng bách hoá

Thuật ngữ

disco

Định nghĩa

sàn nhảy

Thuật ngữ

elevator (US)

Định nghĩa

thang máy

Thuật ngữ

entrance

Định nghĩa

lối vào

Thuật ngữ

exit

Định nghĩa

lối ra

Thuật ngữ

factory

Định nghĩa

nhà máy

Thuật ngữ

flat

Định nghĩa

căn hộ

Thuật ngữ

gallery

Định nghĩa

phòng triển lãm

Thuật ngữ

garage

Định nghĩa

nhà kho

Thuật ngữ

grocery store

Định nghĩa

cửa hàng tạp hoá

Thuật ngữ

guest-house

Định nghĩa

nhà khách

Thuật ngữ

hospital

Định nghĩa

bệnh viện

Thuật ngữ

hotel

Định nghĩa

khách sạn

Thuật ngữ

house

Định nghĩa

ngôi nhà

Thuật ngữ

library

Định nghĩa

thư viện

Thuật ngữ

lift (UK)

Định nghĩa

thang máy

Thuật ngữ

museum

Định nghĩa

viện bảo tàng

Thuật ngữ

office

Định nghĩa

văn phòng

Thuật ngữ

palace

Định nghĩa

cung điện

Thuật ngữ

police station

Định nghĩa

đồn cảnh sát

Thuật ngữ

pool

Định nghĩa

bể bơi

Thuật ngữ

post office

Định nghĩa

bưu điện

Thuật ngữ

prison

Định nghĩa

nhà tù

Thuật ngữ

railway station

Định nghĩa

trạm xe lửa

Thuật ngữ

ruin

Định nghĩa

phế tích

Thuật ngữ

school

Định nghĩa

trường học

Thuật ngữ

shop

Định nghĩa

cửa tiệm

Thuật ngữ

sports centre

Định nghĩa

trung tâm thể thao

Thuật ngữ

stadium

Định nghĩa

sân vận động

Thuật ngữ

supermarket

Định nghĩa

siêu thị

Thuật ngữ

swimming pool

Định nghĩa

bể bơi

Thuật ngữ

theatre

Định nghĩa

nhà hát

Thuật ngữ

tourist information centre

Định nghĩa

trung tâm Thông tin du lịch

Thuật ngữ

tower

Định nghĩa

toà tháp

Thuật ngữ

university

Định nghĩa

trường đại học