2 thuật ngữ Bao Khanh

A favorite toy shop

Làng
Nhấp vào để lật
village
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
truyện tranh
Nhấp vào để lật
comic book
Nhấn hoặc nhấp các mũi tên bên dưới để đi tiếp
1 / 2

Thuật ngữ trong học phần này (2)

Thuật ngữ

village

Định nghĩa

Làng

Thuật ngữ

comic book

Định nghĩa

truyện tranh